Nederland krijgt vier nieuwe Marker Wadden eilanden

12 Mar, 2017

Nog dit jaar kan in het Markermeer de aanleg van de volgende eilanden van Marker Waddenarchipel van start gaan. Ook het tweede, derde, vierde en vijfde natuureiland zijn financieel rond en kunnen worden gerealiseerd. Naast het geld voor de aanleg van de volgende eilanden komt er ook extra geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar het bouwen met slib en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakte bekend dat zij 1,5 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar stelt. Ook Deltares, de stichting Ecoshape en Natuurmonumenten investeren in het onderzoek.

De nieuwe eilanden gaan de natuur een geweldige impuls geven. In het afgelopen jaar werden al duizenden strandlopers, visdiefjes en bontbekplevieren geteld. De eilanden zorgen voor extra invang van slib. Daardoor wordt ook het water schoner. Dankzij nieuwe ondieptes en natuurlijke oevers ontstaat een meer gezonde omgeving voor planten en dieren.


Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten hebben Boskalis de opdracht gegeven voor de uitvoering van Eerste Fase van de Marker Wadden en een jaar geleden is gestart met de aanleg van het eerste eiland. Nog deze maand wordt begonnen met het tweede eiland. Elk kwartaal krijgt Marker Wadden er een extra eiland bij. In de zomer van 2018 vallen de nieuwe eilanden droog en krijgt moerasvegetatie de kans. In 2020 vindt de laatste afwerking plaats en vanaf dat moment blijft de natuur ongemoeid. Achter een kilometers lange zand-dam liggen de eilanden beschermd tegen storm. De 5 eilanden beslaan ongeveer 1000 hectare, inclusief het onderwaterlandschap.


Bron: Natuurmonumenten / Rijkswaterstaat
Zie alle 89 foto's van de aanleg van de Marker Wadden
Terug »