Zeehonden bedreigen visstand Waddenzee

25 Aug, 2016

Volgens de Vissersbond zijn zeehonden de voornaamste veroorzakers van de beroerde visstand in de Waddenzee. De Vissersbond wijst naar onderzoek dat het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op de Waddenzee doet. Voor de lage visstand in de Waddenzee wijzen de NIOZ-onderzoekers vier oorzaken aan: de verhoogde watertemperatuur; vernietiging van habitat door zandwinning, zandsuppletie en visserij; veranderingen in stromingen en toegenomen jacht op vissen door ‘toppredatoren’ als de zeehond.

Volgens de Vissersbond kan er een link gelegd worden tussen het hoge aantal zeehonden in de Waddenzee en de lage visstand. Onderzoek heeft aangetoond dat er in 2015 ruim 11.000 grijze en gewone zeehonden in de Waddenzee zwommen; tien jaar geleden waren dat er minder dan de helft.


‘Het aantal zeehonden zou wel eens een van de belangrijkste belemmeringen voor de groei van de visstand in de Waddenzee kunnen zijn’, schrijft de Vissersbond in een nieuwsbericht op zijn eigen website. De invloed van de visserij moet niet worden overschat, stelt de bond. ‘Het aantal beroepsvissers op de Waddenzee is al jarenlang beperkt door het aantal vergunningen. Voor de visserij met passieve vistuigen geldt zelfs een uitsterfconstructie. De visserij zal op zichzelf geen belemmering vormen voor herstel van de visstand in de Waddenzee.’

Zie alle Luchtfoto's
Terug »